Copy SMS

Խոյ, Հորոսկոպ

Խոյ, Հորոսկոպ - հորոսկոպ, իմացեք ձեր մասին, տեղեկատու 


 Խոյ նշանի կարգախոսն է՝ "Ես կամ"։Ուժեղ արտահայտված Խոյ նշանն անհատին դարձնում է քաջարի, խիզախ, եռանդուն, աշխույժ, գործունյա, իմպուլսիվ, համառ, տոկուն, ուղղամիտ, իրատես, կրքոտ, ղեկավարող և առաջնորդ։ Բնորոշ բացասական գծերից են չզսպվածությունը, ագրեսիվությունը, անհատապաշտությունը, անկանխատեսելիությունը, անհանդուրժողականությունը, անհամբերությունը, մեծամտությունը, ժամանակավրեպ քայլերը, կամակորությունը, ծայրահեղականությունը

4

0

1537