Copy SMS

 • NVARD
  2018-11-03 21:10:09
  Շագ գեղեցիկ էր,շատ ապրեսսսսս (բռավո)
  • Մանե
   2018-11-03 21:12:23
   շնորհակալ եմ Նվարդ ջան
 • NVARD
  2018-11-03 22:28:09
  Ման ես ուր գնացիր՞ (լուսնաքայլ)
  • Մանե
   2018-11-03 22:32:18
   ստեղ եմ
 • NVARD
  2018-11-03 22:47:00
  բա ինչի չես գրում՞
  • Մանե
   2018-11-03 22:48:27
   գրումեմ
 • NVARD
  2018-11-03 22:50:43
  և ինչ ա գրում իմ մանեն ;)
 • NVARD
  2018-11-03 22:50:44
  և ինչ ա գրում իմ մանեն ;)
 • NVARD
  2018-11-03 22:53:23
  Վայ ամաաաան սխալ եմ գրել :(
  • Մանե
   2018-11-03 22:57:30
   հա գրել եմ դու չես պատասխանել
  • Իռա
   2019-03-05 17:11:41
   բարեւ վոնց եք? (բռավո)
 • iza
  2019-01-09 02:30:42
  ապռես (բռավո)
 • Իռա
  2019-03-05 17:12:21
  երեխեք