Copy SMS

Սիրում եմ քեզ

Սիրում եմ քեզ - Սիրում, եմ, քեզ


Գերել ես ինձ քո աչքերով,
Թեկուզ կեղծ, բայց հմաիչ,
Թեկուզ նենգ, բայց գրավիչ,
«Սիրում եմ քեզ» հասարակ ճիչ:

Եթե նայել, ապա անվերջ քո աչքերին,
Եթե խոսել, ապա դեմ առ դեմ՝
Դեմքիտ նայելով
Ոչ թե անընդատ աչք փաղցնելով:

Քայլել խավարի մեջ,
Հետեւեմ քեզ ծածուկ, աննկատ,
Մոլեգնող փոթորկի պես հայտնվեմ,
Թե կանչեմ նորից, միփաղչիր աչքից:

Աչքերս փնտրում են քեզ,
Սիրտս կարծես զգում է քեզ,
Քեզ մոռանալ ցավոք չեմ կարող,
Սիրում եմ քեզ եւ ես եմ անկարող:

 

10

1

1373

  • Իռա
    2019-04-24 13:38:48
    lavner (emoji_35)