Copy SMS

Aram19

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 24
  • Ֆավորիտներ 0
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 04

Մորֆիի 7 օրենքները

Ամերիկացի ինժեներ Մորֆին ձևակերպել է մի քանի օրինաչափություններ, որոնք նկատած պետք է լինեն բոլոր նրանք, ովքեր գործ են ունեցել քիչ թե շատ բարդ գործիքների հետ:
22

12

2107