Copy SMS

MERI

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 14
  • Ֆավորիտներ 0
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 15

Սուտ<<ստի մասին>>

Սւտը կարծես բոլորին վիրաորող երևույթ նւյնիսկ երեխաների շրջանակւմ վիրավորական երևույթ, որը ձևավորվւմ է ճիշտ դաստիրակւթյւնից և նւյնիսկ մւլտֆիլմերից<< բւրատինոն և այլն>>, բայց եկեք չշտապենք և վերլւծենք ինչ է սւտը:
Հուն 15

Երազներով մի՛ տարվի , մեկ է չի՛ կատարվի...

Երազներով մի՛ տարվի, մեկ է չի՛ կատարվի...Շատ լսված, և գործածված խոսք, բայց ոչ բոլորն են հավատւմ այս խոսքերին: Եվ արդյոք կարելի է հավատալ այս խոսքերին, թե մտածել,  որ սա ւղղակի սնապաշտւթյւն է, եվ դրան հավատալը ւղղակի աբսւրդ է: Դժվար է եզրակացւթյւն անել, քանի որ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են մտածւմ տվյալ հարցի շւրջ:Սակայն լինւմ են դեպքեր, երբ դւ մտածւմ ես ինչ որ բանի մասին, որը քո կյանքւմ մեծ դեր է խաղւմ, և մտածւմ ես, որ հրաշք կլինի, որ քո տվյալ ւզածը կատարվի, բայց կատարվւմ է... Այո կատարվւմ է, եվ քեզ թվւմ է թե հրաշք տեղի ւնեցավ... Եվ միթե այդքանից հետո մենք պետք է կասկածենք հրաշք կատարվելւն, թեկւզ մի փոքրիկ, բայց անսահման երջանկւթյւն պարգևած հրաշքին:
Հուն 15

Մեկ րոպե հայելւ դիմաց

Մտա տւն,պայւսակս կախեցի դռան մոտ գտնող կախիչից ւ քայլեցի լոգարան: Սակայն, մինչև լոգարան հասնելը, կանգ առա, երբ տեսա ինձ՛ հայելւմ: Դանդաղ մոտեցա հայելւն ւ հոգւս, որպես սւրհանդակ, ւղարկեցի այնտեղ:Մեկ րոպե կանգնեցի հայելւ դիմաց ւ նա վերադարձավ: Ներքին ձայնս հւշեց, որ <նամակը> լոգարանւմ է: Մտա լոգարան, հայելւմ կարդացի հոգւս բերաց թախիծը: Այնտեղ ոչինչ չկար գրված, բայց ես կարդւմ էի, կարդւմ էի ոչինչը, դատարկւթյւնը:Ես հայելւ օգնւթյամբ թափանցեցի աչքերիս խորքը, սակայն ոչինչ չգտա: Չկար, ոչինչ չկար: Դատարկւթյւն: Ապա մտա սրտիս մեջ: Արնոտ ւ չնշմարվող տարածքւմ տեսա փայլփլող ադամանդ: Այն շողւմ էր, սակայն, տղրւթյան մեջ հազիվ էր նկատվւմ: Ես վերադարձա աչքերիս մեջ ւ նւյն փայլը գտա այնտեղ: Պարզապես դատարկւթյան մեջ այն հազիվ շողւմ էր: Ւղղակի տեսնել է պետք: Տեսնել է պետք ամեն մանրւք, պետք չէ հիասթափվել ոչնչից, եթե ւշադիր լինեք, ապա կգտնեք լւյսի մի նշւյլ նւյնիսկ խավարւմ...
Հուն 15

Մարդ

Անցյալը գնացք է, որը, սակայն, արդեն մեկնել է ... Ապագան երազանքն է, ւ չգիտես կիրականանա նա արդյոք... Ներկան կյանքի պարգևն է, որ դւ ւնես հիմա... Դրա համար էլ պետք է ապրել ներկայով, ապագայի հւյսով ւ անցյալի դասերով...