Copy SMS

ArPiNe

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 5
  • Ֆավորիտներ 2
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 01

Քեզ խաբել եմ

Մի քանի օր առաջ Լիլիթ Հովհաննիսյանը նոր տեսահոլովակ ե նկարահանել բայց դեռ չի վերջացրել: Խնդրեմ լսեք երգը:


8

15

1380