Copy SMS

  • Գրառումներ 86
  • Ֆավորիտներ 1
  • Հետևորդներ 0
Փետ 10

Status4ka.am


Այցելեք մեր կայք, գրանցվեք, այնտեղ դիմեք ինձ նամակով՝ Gevorg_ , ես ձեզ կտամ լրագրողի կոչում, սկսեք ազատ ստեղծագործել, մեր կայքում ավելի մեծ արձագանք ու լսարան կհավաքի ձեր փոստերը:
Status4ka.am
3

1

387

Փետ 09

www.Status4ka.am

 

Այցելեք մեր կայք, գրանցվեք, այնտեղ դիմեք ինձ նամակով՝ Gevorg_ , ես ձեզ կտամ լրագրողի կոչում, սկսեք ազատ ստեղծագործել, մեր կայքում ավելի մեծ արձագանք ու լսարան կհավաքի ձեր փոստերը: