Copy SMS

(◕‿◕✿)NyuSha(◕‿◕✿)

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 15
  • Ֆավորիտներ 1
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Նոյ 07

Ինչու՞ չգժվել…

Գժվել

Եվ ինձ լսելով`
Կարող են ասել.
“Գժվե՞լ է, ի՜նչ է”:
Իսկ ես էլ կասեմ.
“Այո’, գժվե՜լ եմ,
Ինչո՞ւ չգժվել”:
Իսկ գժվելով չե՞ն սիրում և ատում:
Իսկ գժվելուց չէ՞ փայտը ճարճատում:
Առանց գժվելու` չկա շահած մարտ:
Առանց գժվելու` չեն ծնի նոր մարդ:
Մինչև չգժվի` ջուրը չի եռա,
Կեղև չի պատռի հատիկը նռան:
Ծառե՞րն են փթթում`
Գժվա՜ծ են անշուշտ:
Երկիրն է պտտում`
Գժված է անշուշտ…
Սերմերը մինչև կարգին չգժվեն`
Բերք չե’ն դառնալու:
Թաթերը մինչև կարգին չգժվեն`
Ձեռք չեն դառնալու:
Բառերն էլ մինչև կարգին չգժվեն`
Ե’րգ չեն դառնալու…
Ա՜խ, ուր էր թե ես միշտ գի’ժ լինեի...

Պարույր Սևակ...Ա՜խ, ուր էր թե ես միշտ գի’ժ լինեի...