Copy SMS

Arevik

Պաշտոնը՝ Արգելափակված

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 32
  • Ֆավորիտներ 0
  • Հետևորդներ 0
Հուլ 22

5 Տարրերը և 7 չակրաները


5  տարրերի  մասին  չինական  թեորիայի  համաձայն`  դրանք  դասակարգվում  են  հետևյալ  բովանդակությամբ.

1. Փայտը սնում  է  կրակը,

2. Կրակը ստեղծում  է  երիր  մոլորակը,

3. Երկիր  մոլորակը կրում  է  մետաղ,

4. Մետաղը հավաքում  է  ջուր,

5. Ջուրը սնուցում  է  կրակը:

Կամ  էլ  հետևյալ  իմաստով.

1. Փայտն անջատում  է  (ստեղծում  է)  երկիր  մոլորակը,

2. Երկիր  մոլորակը ներծծում  է  ջուր,

3. Ջուրը սնուցում  է  փայտը,

4. Կրակը հալեցնում  է  մետաղը,

5. Մետաղը կոտրում  է  փայտը:

Իսկ  ըստ  ճապոնական  տեսության` 5  տարրերը  դասակարգվում  են  հետևյալ  բնութագրական  հատկանիշներով.

1. Երկիր  մոլորակը  ներկայացնում  է  պինդ,  կարծր  նյութերը,

2.  Ջուրը  ներկայացնում  է  հեղուկ  նյութերը,

3. Կրակը  ներկայացնում  է  քանդող,  ոչնչացնող  իրերը,

4. Օդը  ներկայացնում  է  շարժվող  իրերը,

5. Դատարկ  տարածությունը  ներկայացնում  է  իրերը  ոչ  մեր  առօրյա  կյանքից:

7  չակրաներն  են`
1. Սահասրարա`  ճակատ _ միտք/անսահման  տարածություն
2. Աջնա`  երրորդ  աչք _ լույս/ստվեր
3. Վիշուդհա`  կոկորդ _ եթեր/ձայն
4. Անահատա`  սիրտ _ օդ
5. Մանիպուրա`  պորտ _ կրակ
6. Սվադհիստանա`  սրբոսկր _ ջուր

7. Մուլադհարա`  արմատ _ երկիր  մոլորակ:

11

21

8838

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 22

Ռոզեթյան քարը...1798  թվականի  մայիսին  դեպի  Եգիպտոս  արշավանք  սկսելով`  Նապոլեոնը  Թուլենի  նավահանգստում  կենտրոնացրեց  128  նավ  և  իտալական  արշավանքի  38  հազար  վետերանների:  Այդպիսով  նա  նա  մտադիր  էր  իր  փոքր,  բայց  մարտերում  կոփված  բանակով  նվաճել  ոչ  միայն  Եգիպտոսը,  այլ  նաև  Հնդկաստանը  և  քայքայել  բրիտանական  կայսրության  հիմքերը:

11

6

4014