Copy SMS

Levenika

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 61
  • Ֆավորիտներ 2
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 24

էհհհհհ մանկություն..

նկատեցի մի տեսակ մեծացել եմ շատ բան ա փոխվել ես եմ փոխվել թե ֆիզիկապես թե հոգեպես էհ ինչ եմ փիլիսոփայում էէէէէ?մի խոսքով ասածս ինչ ա?? էսօր եկեք մի 10 տարով ետ գնանք ու հիշեննք  մեր մանկությունը ես հիշում եմ օրինակ խաղերս...
12

52

2655

Օգս 19

Ու մի քիչ էլ թախիծ...


ու էլի գրում եմ քեզ իմ հավատարիմ անդավաճան ընկեր օրագիրս ,,,էլի իբր ուզում եմ գրչիս մի փոքր հպումով արտահայտել անծայրածիր հոգուս թախիծը,,որը միշտ այնտեղ է ապրում ու միայնակ չչնայած հոգումս ես այքան տեղ եմ պահում բայցցց...
15

3

2878