Copy SMS

GoG ( Han Soo)

Պաշտոնը՝ Հեղինակ

Գրել նամակ
  • Գրառումներ 49
  • Ֆավորիտներ 2
  • Հետևորդներ 0

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 31

Տաղանդ

20 տարեկան մոդելը մեկ օրվա ընթացքում հանդես է եկել ինչպես 10-տարեկան աղջկա, այնպես էլ 60 տարեկան կնոջ կերպարով. 
Հուլ 21
_ Լսել եմ,որ նրա հետ արդեն երկար ժամանակ է,ինչ միասին եք:

Աֆորիզմներ....:D♥

_ Լսել եմ,որ նրա հետ արդեն երկար ժամանակ է,ինչ միասին եք:
_ Սխալ ես լսել, ես նրա հետ ընդմիշտ եմ :D♥♥♥
16

12

2126