Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 24

Հետաքրքիր ֆոտոսեսիա

Վերջերս կատարվել է հետաքրքիր ֆոտոսեսիա ... Մի մարդ /դժվար հայ./  նկատել է նմանություն բեռնատարի և բեռնատարի վարորդի միչև/հայերեն` գռուզավիկի ու գռուզավիկի շոֆեռի միչև /