Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 02

Ինչ գաղտնիքներ են թաքցնում ճահիճներըՃահիճը բնության տարեգիրն է: Հենց ճահիճներում է մինչև այժմ աճում Սառցային դարաշրջանի միակ վերապրուկը`ժիրյանկան: Իսկ այն, ինչ պահպանվել է տորֆի մեջ, մեզ է հասնում նախաստեղծ տեսքով: Երկար տարիների ընթացքում տորֆի շերտերը վերածվել են քարածխի: Եվ դրանցում հետքի պես մնացել են զարմանալի կենդանիների և բույսերի հրաշալի տեսակների կմախքներ:

18

9

5187

Մար 30

Հելիգանի լքված այգիները

Հելիգանի լքված այգիները Մեծ Բրիտանիայի ամենահայտնի այգիներից մեկն են : Նրանք իսկապես գեղեցիկ են և խորհրդավոր : Մեծ ծառերի արանքում թաքնված են արձաններ , որոնք տարօրինակ և խորհրդավոր տեսք ունեն : Մեեեծ հաճույքով կզբոսնեի այնտեղ : 

25

8

2618

Մար 07

Կաթե ալիքներ

Այսպիսի տարօրինակ երևույթ դեռ չեմ տեսել : Ծովի ջուրը միախառնվելով ինչ որ նյութերի հետ այնպիսի փրփուր է ստացել , որը կարծես կաթ լինի : Այս խառնուրդը ալիքների տեսքով թափվել է ափ : Համոզվեք ինքներդ ` 25

4

3328