Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 19

Անսովոր կամուրջ Հոլանդիայում

Բարև կրկին իմ սիրելի քոփիփեսթցիներ: Իմ երկրորդ պոստում ես տեղադրել եմ մի արտասովոր գործ: Այս կամուրջը գտնվում է Հոլանդիայում: Դե ինչ, կարծումեմ խոսքերն ավելորդեն, դիտեք նկարները ինքներդ...