Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 17

Ամենասարսափելի ավտովթարները...Մաս 3

Խելացի մարդը սովորում է ուրիշի սխալների վրա:Եղեք խելացի ու պահեք երթևեկության կանոնները:Իսկ ,եթե դիմացինը անխելք է,ապա ուղղակի եղեք հաջողակ....

ԹՈՒՅԼ ՆՅԱՐԴԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ ՆԱՅԵԼ…

15

6

6127