Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 02

Անհաս Խորհուրդ


Մարդիկ իրենց մեջ կուտակած ցավը դատարկում են լացով, իսկ դու գիտես ինչպե՞ս են ծառերը դա անում: Նրանք տերևաթափ են լինում: Մարդիկ այդ ամենը անում են գիշերը: Ծառերը այնքան խելացի են, որ տերևաթափ են լինում օրը ցերեկով....
հեղինակ՝ Ցունամի