Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 26

Ես շատ վիրավորված եմ

1 օր է ինչ ես գրանցվել եմ այս կայքում բայց արդեն հասցրել եմ հիասթափվել: Ես իմ առաջին պոստը արեցի լատինատառ քանի որ KDWNս չէր աշխատում , բացի այդ ես չգիտեի թե ինչպես են պոստ տեղարում:ԵՍ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԿԱՐՈՂ էԻ ԻՋՆԵԼ ՁԵր ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՆ ԵՎ ՎԻՐԱՎՈՐԵԼ ՁԵԶ ԲԱՅՑ ԻՄ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՁ ԹՈՒՅԼ ՉՏՎԵՑ