Copy SMS

Հուլ 17

Ջազ♫

Ջազ,19-րդ դարի վերջում - 20-րդ դարի սկզբում աֆրիկյան և եվրոպական երաժշտական ոճերի սինթեզման արդյունքում առաջացած երաժշտական արվեսի ձև:Ջազ երաժշտության բնորոշ գծերից էին իմպրովիզացիան,սինկոպացված ռիթմերի վրա հիմնված պոլիռիթմիան և ռիթմիկ ֆակտուրայի կատարման ունիկալ եղանակների համալիրը`սվինգը:

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 26

Իմ խառնաշփոթ մտքերը

Հեղինակային է 

Հաճախ տխրում եմ գնում  անցյալ, ընկնում ցավոտ հիշողությունների գիրկը , տանջելով ինձ սկսում կրկին վերհիշել ցավս, մեղադրել, միևնույն ժամանակ ինքս ինձ արթարացնել:

15

81

1407