Copy SMS

Հուն 20

Ամենահետաքրքիր փողկապները...

Սկզբի համար,փողկապը ճիշտ կապելու քայլերը պատկերող ուսանելի նկար`հատուկ նրանց համար,ովքեր առիթից առիթ են փողկապ օգտագործում կամ առհասարակ չգիտեն,թե ինչպես է կապվում կամ էլ կապելուց հետո անհաջող հանգույցների հաջորդականություն է ստացվում:

11

1

5387

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞