Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 31

SpongeBob Squarepants-ի մասին իմ պատմությունը...

Նախքան  Սպունգ  Բոբի  մասին  խոելը  ներկայացնեմ  Սպունգյանների`  դարերով  եկած  պատմությունը:  Առաջին  Սպունգը  եղել  է  Սպունգ  Ադամը,  որին  այլ  կերպ  անվանում  են  նախասպունգ,  նա  խոսել  չգիտեր  և  որևէ  բան  ցանկանալիս  արտասանում  էր  միայն  "Հունգալա-բունգալա"...

23

3

13932