Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 02

Թևավոր խոսքեր Կօկօ Շանելից

 Եթե ծնվել ես առանց թևերի, մի խանգարիր, թող աճեն               Նորաձևությունն անցնում է, ոճը՝ մնում;                20 տարեկանում ձեր դեմքը բնության պարգևն է, իսկ թե ինչ պես կլինեք 50 տարեկանում,կախված է ձեզանից;                 Ծերությունը չի պաշտպանում սիրելուց,բայց ահա  սերը պաշպանում  է ծերությունից;                                           
9

10

1587