Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 08

Առանց սիրո

Առանց սիրո մարդը վոչինչ է,
Շատերն են ասւմ ՛՛սերը սուտ է՛՛
Չհասկանալով սիրո գաղնիքը
Շտապում են ասել անմիտ խոսքերը:
 
Բայց մեկ է, մեկ է սերն զգացմունք է՝
Շատերի համար դա մի տանյանք է,
Շատերի համար մի հիացմունք է,
Շատերի համար նոր կյանքի սկիզբ է: