Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 04

Աթոռ` ձեզ և ձեր սիրելիի համար

Դուք սիրահարված եք մինչև ձեր ականջների ծայրը? Սիրում եք նստել ձեր սիրելիի հետ մինչ առավոտ և զրուցել նրա հետ սրանից-նրանից? Բայց որոշ ժամանակ անց ձեր ոտքերը ցավում են? Էլ ինչ ռոմանտիկա... Դուք ստիպված եք ձեր սիրելիին ասել (որքանով էլ որ հաճելի չլինի), որ նա ձեր գրկից կանգնի...

Այդ խնդիրն արդեն լուծում ունի...

24

12

2544