Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 04

Իմ հայրենիք

իմ ՀԱՅՐԵՆԻՔ..Իմ ՀԱՅԱՍՏԱՆ..դու միշտ եղել ես կռվի ու կոտորածի թատերաբեմ..միշտ  փորձել են վնասել քեզ...նվաճել քեզ,բա՜յց ....իհարկե չեն կարողացել..դու կանգուն ես մնացել անկախ ամեն ինչից..անկախ հանգամանքներից....կանգուն ես մնացել մեր ապուպապերի շնորհիվ..մեր տատերի շնորիվ..ու կմնաս միշտ կանգուն մեր շնորհիվ.... դա հասկացել է նաև թշնամիդ..ու գիտես ինչ նախանձում է քեզ...չունի ինքը սենց տղեք որ յուրաքանչյուր պահ պատրաստ կանգնած են...չունի ինքը անեմակարևորը հաղթողի ոգի... մի խոսքով իմ ՀԱՅԱՍՏԱՆ դու ուժեղ ես մեզնով իսկ մեք քեզանով ...... 
Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում իմ բանաստեղծությունը,որը գրեցի քառօրյա պատերազմի ժամանակ..չգիտեմ ինչքանով է ստացվել.բայց կարևորը գրել եմ ի սրտե.......

5

8

1668