Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 17

Ջազ♫

Ջազ,19-րդ դարի վերջում - 20-րդ դարի սկզբում աֆրիկյան և եվրոպական երաժշտական ոճերի սինթեզման արդյունքում առաջացած երաժշտական արվեսի ձև:Ջազ երաժշտության բնորոշ գծերից էին իմպրովիզացիան,սինկոպացված ռիթմերի վրա հիմնված պոլիռիթմիան և ռիթմիկ ֆակտուրայի կատարման ունիկալ եղանակների համալիրը`սվինգը: