Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 29

Գիրք կարդանք գիրք

Հնարավոր է, որ մեր հորինած պատմությունները , որոնք ապագայի մասին են դառնան իրականություն , ինչպես իրականություն դարձան Ժյուլ Վեռնի գուշակությունները:Ես ինքս Ժյուլ Վեռնի մոլի երկրպագու եմ: Ես ուզում եմ ձեզնից հարցնել , թե ,որ գիրքն եք վերջին անգամ կարդացել և հատկապես, որ տողերն են ձեզ դուր եկել:ԵՎ ձեզ էլ մի քանի գիրք կառաջարկեմ, իհարկե ձեր թույլտվությամբ: