Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 25

Ա՜խ, սիրտս նաև նման է կարծես

Ա՜խ, սիրտս նաև նման է կարծես… Նման է կարծես նա մի թութակի, Որ ո՜ղջ ժամանակ նույն բանն է ասում. -Ես քեզ եմ ուզում… Նման է կարծես նա մի ջութակի, Որ միա՜կ լարով յոթ լարից շատ է Ազդում ու հուզում…
3

2

1572