Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 08

10 Տարբերակ...ինչպես ազատվել սթրեսից


ԿՅԱՆՔՈՒՄ լինում են լավ և վատ օրեր:Երբեմն թվում է թե ամեն բան գնում է հակառակ ձեզ:Լինում է նաև,որ կյանքի դժբախտությունների սև թելը տևում է օրեր,շաբաթներ:Ու հաճախ էլ մարդիկ դա վերգրում են որպես ճակատագիր:ԵՎ հենց իրենք էլ սխալվում են ,չէ որ իրենք են ստեղծում իրենց ապագան ու արդյոք չեն կարող գծել իրենց  սպիտակ գիծը կյանքում...կարծում եմ կարող են:Եվ հիմա կարող եք իմանալ 10 եղանակ ,թե ինչպես դուրս գալ սթրեսային վիճակից:Բայց մինչ այդ պետք է հիշեք եղել են դեպքեր,որ տվել եք ձեզ նման հարցեր....