Copy SMS

Մար 24

Ստեղծագործական աշխատանք ավտոսիրահարների կողմից (11 նկար)

Ինչքանեն սիրում մեր ավտոսիահաները ինքնուրույն ձևափոխել իրենց մեքենան, մարդու Ֆանտազիան անվերջ է, չնայած հնարվորությունները միշտ չէ որ թույլ են տալիս իրագործել սեպական գաղափարնրը:6

1

4264

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞