Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մար 19

Թղթե զանքերի ցուցահանդես Լոնդոնում (12 նկար)

Լոնդոնի Craze Gallery պատկերասրահում բացվել է ցուցահանդես, որտեղ ցուցադրված են իսկական բնօրինակները ԱԿ-47 և այլ զենքերի, պատրաստված թղթից: Պրոեկտ "Paper Wars"-ը միավորեց դիզայներներին և նկարիչներին, որոնք պատրաստ էին ծախսել մեծ քանակությամբ թուղթ խաղաղության դեմ պայքարում:

6

2

2252