Copy SMS

Հուլ 25

Ես մոռացա, քեզ մոռանալ

Երբևէ զգացել եք կարոտ բառի հզորությունը, ուժը , չեք զգացել , գիտեմ ... քանի քանիսն են գրում կարոտի մասին,խոսում,պատմում , բայց չեն զգում:Գիտեք ինչ հզորություն ունի իր մեջ այդ անտանելի բառը: Երբ կարոտում ես , բայց ոչինչ չես կարող փոխել::ԵՐԲ սիրտդ քիչ է մնում դուրս գա տեղից ու միայն մահը կբթացնի այդ ցավը:Դա է կարոտը;Կարոտում են ամեն ինչ , իր , անձ, խաղալիք, առարկա: Իսկ ես ??? ... ես իմ կյանքն եմ կարոտել , քանզի քո գնալուց հետո ես չեմ ապրե
1

0

111

Հուլ 16

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ

Սերն ամեն անգամ չի տրվելու քեզ,
Մի տա ամենքին քո սերը անգին,
Շաղ մի տա սերդ ծաղիկների պես,
Սերն ամեն գարնան նորից չի ծաղկի:
Այս ջահել ու խենթ բանաստեղծի պես
Յոթ ծիծաղ մի տա... ամեն ժպտալուն,
Որ երբ իսկական սիրույդ հանդիպես,
Ոչինչ չունենաս էլ նրան տալու:
2

0

113