Copy SMS

Մար 06

Բարև՜ բոլորին

Բարևև քոփի ։Դ Ո՞նց եք։ Նորեկ եմ )) Սենց բան եմ որոշել անել, դուք քոմենթում նշեք որևէ երգի անուն, որի թարգմանությունը կուզենայիք տեսնել, իսկ ես թարգմանեմ։ Ինչ կասեք՞ 


Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞