Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 10

Ինչպես նիհարել? :(

Գալիս է մի տարիք երբ անկախ քեզանից ուզում ես նիհարել: Եթե նիհար լինելը հոգեկան հանգստություն է պարգևում ապա կարելի է մի քանի կգ.-ից ազատվել: Մի հուսախափվեք և պարզապես մի քանի կանոն հիշեք, որոնք կօգնեն քաշը կարգավորելու դժվարին գործին:
HaS
5

2

1111