Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 05

OMG

 Ժողովուրդ :Դ էլի ես եմ Մելիսսան , :Դ էն մի պռոֆիլս չեմ իմանում ինչ եղավ չեմ կարողանում մտնեմ :Դ  բայց դե ջանդամ , նորն եմ բացել  ^_^ Կարծում եմ  էս անգամ բան չի լինի :Դ էլի ներկայանամ Ես Մելիսսան եմ 13 տարեկան եմ , լսում