Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 22

Աստված

Աստված, միաստվածական կրոններում համարվում է աշխարհի արարիչը, և տիեզերական կառավարիչը:
Սկզբում ստեղծեց բնությունը, հետո կենդանի էակներին՝ Ադամին և Եվաին:

9

8

5968