Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 04

ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՓԱԿԵՔ ԻՄ ԷՋԸ

  ԵՍ  ՉԿԱՐԵՑԱ  ԱՄԵՆ  ԻՆՉ  ԽԱՌՆԵՑԻ  ԻՐԱՐ  ԳՌԱՌՈՒՄՆԵՐՆԵԼ  ՀԱՋՈՂ ՉԵԻՆ  ՍԱՂԻՆ  ԽԱՌՆԵՑԻ   ԻՐԱՐ  ՍՏԻՑ  ԲԱՆԵՐ  ԵԻ  ԽԶԲԶՈՒՄ  ՈՐ   ՓԱԿԵՆ  ԷՋՍ   ՈՒ  ԵՐԵՎԻ  ՎԱՏ ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԹՈՂԵՑԻ  ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ  ՎԱՐԱ  ԿՆԵՐԵՔ  ԵՍ  ԳՆՈՒՄ  ԵՄ  ԵԼ  ՈՉ   ՄԻ  ԲԱՆ  ՉԵՄ  ԳՐԻ  ՈՒ  ԵԹԵ  ՉՓԱԿՎԻԵԼ  ԵՍ  ԵԼ  ՉԵՄ  ՄՏՆԵԼՈՒ  ԴՐԱ  ՀԱՄԱՐԵԼ  ԷԼ   ԽՆԴՐՈՒՄ  ԵՄ  ԱՎԵԼԻ  ԼԱՎԱ  ՓԱԿԵՔ  ԹՈՂ  ԼԻՆԵՆ  ՄԵՆԱԿ  ԼԱՎ  ԳԱՌՈՒՄՆԵՐ   ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  ԲՈԼՈՐԻՏ
  3  ՕՐԸ  ԿԱՐՃ  ԷՐ    ԲԱՅՑ  ՀԵՏԱՔՐՔՐԻ  ԵՐ   ՓԱԿԵՔ  ԻՄ   ԵՋԸ   ՑՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ani
1

13

935