Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Ապր 20

Ամեն ինչից մի քիչ

Բարև բոլորին:Երկար ժամանակա ես ոչ մի պոստ չեմ սարքել ու շատ ափսոսում եմ դրա համար ,բայց քանի որ եկել եմ կներկայացնեմ ազատ թեմայով ինչ որ պոստ ...Նկարներով,երգերով,մտքերով և այլն...Նախ մի քանի երգ ,կներեք տրամադրություն չունենալու պատճառով կարողա միքիչ տխուր լինեն:                                                         

 
Ինզ քիչեն են մարդիկ ,որ իրոք սենց կասեն դժվար պահերին:
RoZ
11

10

1014