Copy SMS

Մայ 18

Տիեզերք (Cosmos)

.Արևի զանգվածը կազմում է Արեգակնային համակարգի զանգվածի 99.86տոկոսը, մնացած 0.14-ը բաժին է ընկնում մոլորակներին և երկնաքարերին:
.Յուպիտերի մագնիսական դաշտն այնքան հզոր է, որ ամեն օր հարստացնում է մեր մելորակի մագնիսական դաշը միլիարդավոր վատերով:

12

17

2085

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞