Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուլ 10

Տրամաբանական խնդիրներ...........մաս 1

Հիմա էլ ես կփորձեմ ներկայացնել տրամաբանական խնդիրներ : Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 2 միավոր:Եզրափակիչ փուլ կանցնեն 3 մասնակից :
Ով հավաքի ավելի շատ միավորներ նա կանցնի հաջորդ փուլ և այսպես ԳՆԱՑԻՆՔ: