Copy SMS

Սեպ 22

Հոգիները նկարներում

Եթե նայենք այն տեսանկյունից, որ ֆոտոշոփ է` ապա այս նկարների մեծ մասը եղել են դեռ այն ժամանակ, երբ ֆոտոշոփ ու նմանատիպ ծրագրեր չեն եղել: Իսկ իրական են թե՞ ոչ` չեմ կարող ասել: