Copy SMS

Նոյ 12

Նելլի


Աղանդավորի մոլեռանդությամբ,
Որպես աղոթքի արարողություն,
Անունդ գախտնի շշնջում եմ ես,
Տիեզերական իմ երազներում:
Կառքեր եմ տեսնում առանց ձիերի,
Լուսնի շողերում կուտակված թախիծ,
Ազատիր սիրտս, անաստված Նելլի,
Առասպելական քո հմայքներինց:
Հոգիս տաճար ես դարձրել հեթանոս,
Սիրտս արյունոտ մի զոհասեղան,
Որպես քրմուհի պարոմ ես անխոս,
Օրերի երթում իմ լինլիության...
 
7

1

1253

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞