Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 31

Չկան անտականք ազգեր,բայց հայ տականքը կմնա անմրցելի

Չկան անտականք ազգեր,բայց հայ տականքը կմնա անմրցելի....իրոք Նժդեհը տեղին է ասել.եկեք դիտենք այս տեսահոլովակը,միայն խնդրում եմ եթե ժամանակ ունեք ամբողջը դիտեք...իսկապես որ շատ դիպուկ է: