Copy SMS

Հուլ 06

Հոգեբանություն. Պոզիտիվ հոգեթերապիա...

Ժամանակը, մեզ իր թևերին առած,շարունակում է ավելի ու ավելի վեր թռչել՝ ճանապարհին  նորանոր բացահայտումներ անելու հնարավորություն տալով:Երկրի երեսին մարդու հայտնվելու  օրվանից անցել է շա՜տ ժամանակ,բայց հիմա էլ  մարդկանց հետաքրքրության կենտրոնում շարունակում է  մնալ հենց  մարդը՝ առանց փակագծերի,և,իհարկե մարդկային զգացմունքներն ու հույզերը,վերժիվերջո՝ մարդկային հոգեբանությունը:

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞