Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Մայ 09

ՈՒրախ պոստ

միացնում ենք երգը եվ նկարները նայում ենքչե որ այսօր պետք է ուրախանալ մի քիչ ուրախ նկարներ նայենք եվ այսօր մայիսի-9 է պետք է պետք է ուրախանալլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ
9

6

3056

Փետ 05

Իմ անդրանիկ պոստը

 
Բարև բոլորին..ես Ինգան եմ...մի քանի ամիս է ինչ հաճխում եմ քոփի այսօր էլ որոշեցի պոստ սարքել..հուսով եմ որ ինձ էլ կընդունեք ձեր մեծ ընտանիք..
 
 
 
4

15

1320