Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 14

Դժոխային հարևանները(Адские соседи)

Այս մուլտսերիալը ռուսական է և իմ ամենասիրածը:Խորհուրդ կտամ նայեք ,շատ ծիծաղալուա ,ամեն սերիա ամենաշատը 20 րոպեա :Նրանք եկել են երկրի երես որպիսզի կատարեն իրենց միսիյան և վերադառնան դժոխք:Գալով երկիր նրանք հասկանում են որ երկրի վրա կյանքը ավելի դաժան է քան դժոխքում :ահա և նրանց ընտանիքը`
1

3

1079