Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Փետ 17

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՓԱՍՏԵՐ ՄԱԶԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Յուրաքանչյուր մարդու գլխին աճում է 90 հազար մազ: Օրական մազերն աճում են միջինը 0,33 մմ,  տարեկան` 12 սմ ու 7,6 մետր` ողջ կյանքի ընթացքում: Ամեն օր 30-120 մազ է թափվում: Մազերն արագ են աճում 15-30 տարեկանում, և դրանց աճը դանդաղում է 50 տարեկանից հետո: Ի դեպ, մազերն ամռանն ավելի արագ են աճում, քան ձմռանը: