Copy SMS

Մար 31

Ամռան հոտը

Հրաշք մի եղանակ: Զգում ես, որ շուրջ բոլորդ կյանքով լեցուն է: Բույսեր, ծառեր, ծաղիկներ, կենդանիներ՝ բոլորը աշխույժ են, բոլորը զվարթ, բոլորը կյանքով լեցուն են:

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞