Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Հուն 15

Եկեք տաքանանք ^_^

Երեխեք՞՞՞՞ ինչ կասեք, եթե մի քիչ հոգեպես մի պահ մոռանանք մեր սիրուն ձմեռը ու հիշենք մեր շոգ, բայց հավեսին ամառը ՝՝՝ուխխ

Դե ինչ գնացինք........
 

19

94

1195

Օգս 14

Հրաժեշտ ամառվան

-Ուռաա˜ա արձակուրդ է: 
Ու չես հասցնում աչքերդ թարթել, և հասկանում ես որ արդեն օգոստոսը վերջանում է: Իսկ սեպտեմբերին արդեն նոր դպրոց, կամ բուհ, ոմանց մոտ էլ նոր աշխատանք: Եկեք միասին ամփոփենք մեր անցկացրած ամառը, ամռան ընթացքում կատարած ձեռքբերումներն ու բացթողումները: 

13

102

1517