Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Օգս 30

Դժողքը երկրի վրա...

Թայլանդում կա նման այգի,որը կոչվում է <<Դժողքը երկրի վրա>>:Այստեղ տարբեր քանդակներ կան,իրենց դաժան ու սարսափելի լուծումներով:Նկարները ցավոք քիչ են...

6

0

2075