Copy SMS

Ինչ եք ցանկանում գնել այսօր՞

Սեպ 16

Վախենում ենք..

Դուք չեք վախենում բարձրությունից - Դուք վախենում եք ընկնելուց:
Դուք չեք վախենում ձեզ շրջապատող մարդկանցից - Դուք վախենում եք լինել արհամարված:
Դուք չեք վախենում սիրելուց - Դուք վախենում եք լինել չսիրված:
Դուք չեք վախենում նորից փորձելուց - Դուք վախենում եք, որ նորից չի ստացվի: 


22

17

868